Nawigacja

Partners

Wtorek 21.10.2014

PRZECIĘTNY NAUCZYCIEL MÓWI,DOBRY NAUCZYCIEL TŁUMACZY

WYBITNY NAUCZYCIEL POKAZUJE, WIELKI NAUCZYCIEL INSPIRUJE.

 • WARSZAWSKO - TORUŃSKA PRZYGODA

  Wiosną 2015 r. organizujemy wycieczkę do Warszawy i Torunia. Koszt wycieczki 665 zł. Zapisy i szczegółowe informacje u p.D. Buczkowskiej i p. D. Skrzypczyńskiej. Serdecznie zapraszamy!

 • ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI

  Co roku 16 października obchodzimy Światowy Dzień Żywności. Jego celem jest pogłębianie wiedzy na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem. Dzień Żywności został ustanowiony w 1979 roku, w 34 rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Obchody Dnia Żywności poparło w 1980 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ podkreślając, że „żywność jest wstępnym warunkiem przetrwania i pomyślnego rozwoju człowieka i stanowi jego fundamentalną potrzebę”.

 • Zapraszamy do obejrzenia ZŁOTEJ KSIĘGI GIMNAZJUM

  Zlota_Ksiega_gimnazjum_2013-2014.docx

 • Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Dnia Edukacji Narodowej.

 • 14.10.2014

  Moduł Samorząd Uczniowski został zmodyfikowany

 • UWAGA! WYCIECZKA!

  W dniach 10 - 14 maja 2015r. odbędzie się wycieczka do Amsterdamu, Brukseli i Phantasialand. Koszt wycieczki to 530 zł + 48 euro. Zapisy u p. A. Rowskiej, p. B. Śliwy i p. A. Rachańskiej. Wpłata zaliczki w wysokości 150 zł do 31 października 2014r. Serdecznie zapraszamy!

 • Samorząd Uczniowski


  Dnia 30.09.2014r. przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole.
  Poprzedzone były kampanią wyborczą , w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. 

  Komisja wyborcza w składzie: Sandra Kanczurska IIe, Wiktoria Mruk Id, Aleksandra Rysiew Id, Jakub Domienik Id czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Zdjęcia w albumie fotograficznym.

 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

       Nasze gimnazjum przystąpiło do ogólnopolskiego projektu „Samorządy mają głos” organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ma on na celu wspieranie samorządności  uczniowskiej w polskich szkołach poprzez organizowanie demokratycznych wyborów oraz ukształtowanie przekonania o współdecydowaniu uczniów w sprawach szkoły. 

 • ZAJĘCIA W URZĘDZIE

  Pierwsze „koty za płoty”! Klasy trzecie naszego Gimnazjum rozpoczęły  naukę przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa od zajęć w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego UMiG Trzebiatów. Wraz z nauczycielem Edukacji dla Bezpieczeństwa Ryszardem Wrońskim na  zajęciach  programowych  w dniu 12 września  zapoznawali się
  z informacjami dotyczącymi  bezpieczeństwa w  naszym  regionie.

  Pan  Paweł Kaczmarek przedstawił zagrożenia czasu pokoju, jakie mogą dotknąć naszą „Małą Ojczyznę” jaką jest Gmina Trzebiatów. Jednocześnie omówił przedsięwzięcia profilaktyczne i zasady udzielania pomocy poszkodowanym oraz zaprezentował system łączności alarmowania i powiadania  ludności na terenie Gminy.

 • WYCIECZKA DO BERLINA

 • SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

  W roku szkolnym 2013/2014 nauczyciele i uczniowie przystąpili do projektu „Szkoła z Klasą 2.0” i zdobyli certyfikat. Projekt objęty był patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej, „Gazety Wyborczej”, a honorowy patronat objął Minister Edukacji Narodowej.

  Projekt „Szkoła z Klasą 2.0” miał na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Program wspierał rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł internetowych i wykorzystywania tej wiedzy w praktyce.

 • KLUB MŁODEGO EUROPEJCZYKA

  Klub Młodego Europejczyka rozpoczął w szkole swoją działalność. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby działać w Klubie Młodego Europejczyka prosimy o zapisywanie się u opiekuna Klubu p. A.  Styranki  (sala 32)

   

 • ZAJĘCIA INTEGRACYJNE KLAS PIERWSZYCH

  2 i 3 września 2014 w Publicznym Gimnazjum im. Książąt Pomorza Zachodniego odbyły się Dni Integracyjne klas pierwszych. Podczas pierwszego dnia uczniowie spotkali się z Wychowawcami, Dyrektorem Szkoły i Pedagogiem, zapoznali się z bazą szkolną, a także wzięli udział w zajęciach integracyjnych. Podczas spotkania z wychowawcami, wybrali zespoły odpowiedzialne za różnego rodzaju zadania i wzięli udział w grach oraz zabawach. O godzinie 12:00 wszyscy uczniowie zostali zaproszeni na obiad ufundowany przez Dyrektora naszej szkoły. Drugiego dnia każda klasa wzięła aktywny udział w rozgrywkach sportowych, grach i zabawach drużynowych w kompleksie sportowym przy Placu Lipowym, które zakończyły się ogniskiem integracyjnym. Zdjęcia w albumie fotograficznym.

 • WYKAZ PODRECZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE: RODZICE

Wiadomości

Kontakt

 • PUBLICZNE GIMNAZJUM IM.KSIĄŻĄT POMORZA ZACHODNIEGO W TRZEBIATOWIE
  ul. Wodna 2, 72-320 Trzebiatów
 • 091 387 2518
  Skrzynka zaufania: pedagogszk@wp.pl

Galeria zdjęć