Nawigacja

Partners

Czwartek 30.10.2014

PRZECIĘTNY NAUCZYCIEL MÓWI,DOBRY NAUCZYCIEL TŁUMACZY

WYBITNY NAUCZYCIEL POKAZUJE, WIELKI NAUCZYCIEL INSPIRUJE.

 • STATUETKA "GRYFICKA REGA" DLA NASZEGO GIMNAZJUM

  Wiele czasu trzeba poświęcić, aby sprostać rosnącym wymaganiom młodzieży, dyrektora, rodziców czy władz. Cieszy nas, że nasze Gimnazjum, w tym pędzie ku poprawie jakości nauczania zostało zauważone. Otrzymaliśmy statuetkę „Gryficka Rega 2013” w kategorii Edukacja za efektywne działania mające na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej placówki oraz wkład w podwyższanie standardów nauczania w Powiecie Gryfickim.

  To zaszczytne wyróżnienie z rąk Starosty Powiatu Gryfickiego Pana Kazimierza Sacia odebrała Pani Dyrektor Alicja Iwanowska w trakcie uroczystej gali 25 października 2014r.

 • WARSZAWSKO - TORUŃSKA PRZYGODA

  Wiosną 2015 r. organizujemy wycieczkę do Warszawy i Torunia. Koszt wycieczki 665 zł. Zapisy i szczegółowe informacje u p.D. Buczkowskiej i p. D. Skrzypczyńskiej. Serdecznie zapraszamy!

 • ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI

  Co roku 16 października obchodzimy Światowy Dzień Żywności. Jego celem jest pogłębianie wiedzy na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem. Dzień Żywności został ustanowiony w 1979 roku, w 34 rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Obchody Dnia Żywności poparło w 1980 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ podkreślając, że „żywność jest wstępnym warunkiem przetrwania i pomyślnego rozwoju człowieka i stanowi jego fundamentalną potrzebę”.

 • ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

  Zgodnie z tradycją 14 października 2014 roku podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klas pierwszych stali się prawnymi członkami społeczności uczniowskiej Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie. W obecności Dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz zaproszonych gości, przedstawiciele klas wystąpili, by złożyć ślubowanie na sztandar szkoły, pozostali zaś składali przyrzeczenie, pozostając na swoich miejscach. Po ślubowaniu pani Dyrektor wręczyła gospodarzom klas pamiątkowe Akty Ślubowania. Zdjęcia z uroczystości w albumie fotograficznym.

 • RAJD TURYSTYCZNY

  W sobotę 04.10.2014 r. odbył się Rajd Turystyczny „Ścieżka dydaktyczna”- 2014 Mrzeżyno, zorganizowany przez Klub Przewodników PTTK „Baszta Kaszana” z siedzibą w Trzebiatowie.

  Celem imprezy było zapoznanie uczestników z ciekawą przyrodą w naszym regionie, promowanie ochrony środowiska, a przede wszystkim propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.

  Podobnie jak w latach poprzednich, młodzież naszej szkoły pod opieką pani Anny Konopko, chętnie przyłączyła się do uczestników imprezy.

 • Zapraszamy do obejrzenia ZŁOTEJ KSIĘGI GIMNAZJUM

  Zlota_Ksiega_gimnazjum_2013-2014.docx

 • Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Dnia Edukacji Narodowej.

 • 14.10.2014

  Moduł Samorząd Uczniowski został zmodyfikowany

 • UWAGA! WYCIECZKA!

  W dniach 10 - 14 maja 2015r. odbędzie się wycieczka do Amsterdamu, Brukseli i Phantasialand. Koszt wycieczki to 530 zł + 48 euro. Zapisy u p. A. Rowskiej, p. B. Śliwy i p. A. Rachańskiej. Wpłata zaliczki w wysokości 150 zł do 31 października 2014r. Serdecznie zapraszamy!

 • Samorząd Uczniowski


  Dnia 30.09.2014r. przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole.
  Poprzedzone były kampanią wyborczą , w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. 

  Komisja wyborcza w składzie: Sandra Kanczurska IIe, Wiktoria Mruk Id, Aleksandra Rysiew Id, Jakub Domienik Id czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Zdjęcia w albumie fotograficznym.

 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

       Nasze gimnazjum przystąpiło do ogólnopolskiego projektu „Samorządy mają głos” organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ma on na celu wspieranie samorządności  uczniowskiej w polskich szkołach poprzez organizowanie demokratycznych wyborów oraz ukształtowanie przekonania o współdecydowaniu uczniów w sprawach szkoły. 

 • ZAJĘCIA W URZĘDZIE

  Pierwsze „koty za płoty”! Klasy trzecie naszego Gimnazjum rozpoczęły  naukę przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa od zajęć w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego UMiG Trzebiatów. Wraz z nauczycielem Edukacji dla Bezpieczeństwa Ryszardem Wrońskim na  zajęciach  programowych  w dniu 12 września  zapoznawali się
  z informacjami dotyczącymi  bezpieczeństwa w  naszym  regionie.

  Pan  Paweł Kaczmarek przedstawił zagrożenia czasu pokoju, jakie mogą dotknąć naszą „Małą Ojczyznę” jaką jest Gmina Trzebiatów. Jednocześnie omówił przedsięwzięcia profilaktyczne i zasady udzielania pomocy poszkodowanym oraz zaprezentował system łączności alarmowania i powiadania  ludności na terenie Gminy.

 • WYCIECZKA DO BERLINA

 • SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

  W roku szkolnym 2013/2014 nauczyciele i uczniowie przystąpili do projektu „Szkoła z Klasą 2.0” i zdobyli certyfikat. Projekt objęty był patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej, „Gazety Wyborczej”, a honorowy patronat objął Minister Edukacji Narodowej.

  Projekt „Szkoła z Klasą 2.0” miał na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Program wspierał rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł internetowych i wykorzystywania tej wiedzy w praktyce.

Wiadomości

Kontakt

 • PUBLICZNE GIMNAZJUM IM.KSIĄŻĄT POMORZA ZACHODNIEGO W TRZEBIATOWIE
  ul. Wodna 2, 72-320 Trzebiatów
 • 091 387 2518
  Skrzynka zaufania: pedagogszk@wp.pl

Galeria zdjęć